Harlingen


't Vierkant
Johan van Oldebarneveldstraat 2
8862 BB Harlingen
maandag: 14:00u - 16:00u

Franeker


De SkŻle
God sacker 35
8801 LM Franeker
maandag: 14:00u - 16:00u

Stiens


De Skalm
Pyter Jurjenstrjitte 17, 9051 BR Stiens

dinsdag: 14:00u - 16:00u
De spreekuren worden verzorgd door Tineke Florissen en Geertje Keizer.

St. Annaparochie


MFC Ons Huis
Beuckelaerstraat 2
9076 DA Sint Annaparochie
maandag 14:00u tot 16:00u
Dit spreekuur wordt verzorgd door Tineke Florissen.